ක්‍රීඩා පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්

20/20 නවතම ලොක වාර්තාව දකුණු අප්‍රිකාවෙන්

20යි 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියකදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹායමින් ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ඊයේ (මාර්තු 26 2023) සමත් විය. ඒ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් පිල පරාජය කරමිනි. බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්...

Read More
ක්‍රීඩා පුවත්

20/20 නවතම ලොක වාර්තාව දකුණු අප්‍රිකාවෙන්

20යි 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියකදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹායමින් ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ඊයේ (මාර්තු 26 2023) සමත් විය. ඒ බටහිර ඉන්දීය...

ක්‍රීඩා පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද නවසීලන්තය බලා පිටත්ව යයි

සත්කාරක නවසීලන්තයට එරෙහි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා වන 17 දෙනෙකුගෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද අලුයම කටුනායක ගුවන්තොටුපලෙන් පිටතව ගොස් ඇත...

ක්‍රීඩා පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද නවසීලන්තය බලා පිටත්ව යයි

සත්කාරක නවසීලන්තයට එරෙහි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා වන 17 දෙනෙකුගෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද අලුයම කටුනායක ගුවන්තොටුපලෙන් පිටතව ගොස් ඇත...

ක්‍රීඩා පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද නවසීලන්තය බලා පිටත්ව යයි

සත්කාරක නවසීලන්තයට එරෙහි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා වන 17 දෙනෙකුගෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද අලුයම කටුනායක ගුවන්තොටුපලෙන් පිටතව ගොස් ඇත...