දේශීය පුවත්

උණුසුම් පුවත් දේශීය පුවත්

උතුරු දුම්රිය මාර්ගය මාස පහකට වැසේ..

මහව සහ යාපනය අතර දුම්රිය සේවා මාස 05ක කාලයක් අත්හිටුවීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව 2023 ජනවාරි මස 15 සිට ඉදිරියට මාස 05ක කාලයක් දුම්රිය...

ආර්ථික උණුසුම් පුවත් දේශීය පුවත්

ලිට්‍රෝ ගෑස් වෙළෙඳපොලට නිකුත්කිරීම සීමා කරයි..

ලබන බදාදා දිනය තෙක් ගෑස් වෙළෙඳපොළට සීමා සහිතව නිකුත් කරන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම පවසයි. එහි සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා සඳහන් කළේ, උත්සවය සමය තුළ පවතින අධික...

ආර්ථික උණුසුම් පුවත් දේශීය පුවත්

මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් මගීන්ට රන් ආභරන පැළඳීමේ සීමා..

මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් මගීන්ට කැරට් 22 ට වැඩි රන් ආභරණ පැළඳීම තහනම් කිරීමට මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.. අනවශ්‍ය ලෙස...

උණුසුම් පුවත් දේශීය පුවත්

ලුණුගම්වෙහෙර, යාලටම එකතු වෙයි

ලුණුගම්වෙහෙර ජාතික වනෝද්‍යානය මින් ඉදිරියට යාල ජාතික වනෝද්‍යානයට අයත් වන ජීවී කලාපයක් ලෙස නම් කිරීමට වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය විසින් පියවර ගෙන තිබෙනවා...