දේශීය පුවත්

මහින්ද දේශප්‍රිය යළි මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකත්වය සඳහා අයදුම් කරයි

තමන් පුරප්පාඩු වූ නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් තනතුර සදහා අයදුම් කල බව මැතිවරණ කොමිසමේ හිටපු සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසනවා.

ඒ මැතිවරණ කොමිෂම ඇතුළු කොමිෂන් සභා සඳහා නව සාමාජිකයන් බඳවා ගැනීමට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් අයදුම්පත් කැඳවා තිබු අවස්තාව උපයෝගී කරගනිමින්.

ඔහු මේ වනවිට මැතිවරණ සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරනවා.