ආර්ථික දේශපාලන දේශීය පුවත්

IMF ණය අනුමැතිය ගැන සජිත් ප්‍රේමදාස, ජූලී චන්ග්, හර්ෂ ද සිල්වා ඇතුලු බොහෝ අයගේ අදහස් ට්විටර් අවකාශය පුරා

IMF ණය අනුමැතිය ගැන විපක්ශ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ජූලී චන්ග්, ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා ඇතුලු බොහෝ අයගේ අදහස් ට්විටර් අවකාශය පුරා පළ වී තිබුනා.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස,
ශ්‍රි ලංකාව වෙත IMF සහාය අවශ්‍ය වන අතර එය සාදරයෙන් පිළිගනිමු. එය දැන් සැලැස්මක් සමඟ ඒකාබද්ධ කළ යුතුය. දූෂණය අවම කිරීම, දුප්පතුන්ට සහාය වීම සහ ආර්ථික වර්ධනය වැඩි කිරීම. පාලන ප්‍රතිසංස්කරණ, ජනතාවගේ හඬට ඇහුම්කන් දීම සහ ගෝලීය දැක්මක් සාර්ථකත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ජූලී චන්ග්,
ශ්‍රී ලංකාවේ IMF පැකේජය අනුමත කිරීම එක්සත් ජනපදය සාදරයෙන් පිළිගනී. හොඳ ආරංචියක් සහ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය කරා යන මාවතේ වැදගත් පියවරක්. ශ්‍රී ලංකා රජයට වැඩසටහන සහ ආර්ථිකය නිසි මගෙහි පවත්වා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා ප්‍රතිසංස්කරණ දිගටම කරගෙන යාමට සහ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ගිවිසුම් අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා,
1/2: සහනයක්.
IMF ශ්‍රී ලංකාව වෙත EFF පහසුකම අනුමත කර ඇත. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිගේ කැපවීම,අපේ දේශපාලන මතභේද නොතකා එම කාර්යය ඉටු කිරීම අගය කළ යුතුයි. රජයේ වෘත්තීයභාවය සහ ක්‍රියාවලියේදී ST අගය කළ යුතුය. පෙර කොටස 2020 දී මෙය කළේ නම්…